HouseChain voor Makelaars
Verkoop de woning van uw cliŽnt met BVO
Openingspagina Ik verkoop de woning van mijn cliŽnt .............. met BVO
Contact? Enkele voorbeelden:
 • `Uw cliŽnt wordt ongeduldig omdat zijn woning maar niet wordt verkocht. U adviseert de vraagprijs te verlagen maar de klant wil daar niet aan`:
  BVO biedt u een oplossing: `Tijdelijk werken met een vanafprijs (via de veiling) met de mogelijkheid om ook nog deel te nemen aan een woningtreintje waardoor de prijs van de 1e woning wordt gecompenseerd`.
 • `Uw cliŽnt is ontevreden over het aantal bezichtigingen van zijn woning en dreigt zijn opdracht in te trekken`:
  U adviseert: `Waarom doet u niet mee met BVO-WoningInruil met nieuwe kansen op verkoop van de eigen woning via inruil van de eigen woning`. De cliŽnt kan nu zelf ook actief worden door reeds enkele droomwoningen te selecteren en te bezoeken.
 • `Er is een bod uitgebracht op de woning van uw cliŽnt, maar het bod wordt door uw cliŽnt afgewezen en de koop dreigt te mislukken`.
  BVO biedt een oplossing aan koper en verkoper: `U adviseert koper en verkoper om gratis mee te doen aan de BVO-woningtrein`. Er is al een trein van lengte 2 die eenvoudig kan worden verlengd zodat er alsnog een koopovereenkomst kan worden gerealiseerd waarbij de verkoper van de 1e woning wordt gecompenseerd.
info@housechain.nl
0614495866
Verkopen (inruilen) en tegelijk kopen
Werkwijze
FAQ

Verkopen (inruilen) en tegelijk kopen

BVO

Deze afkorting staat voor Bemiddeling Vastgoed Online BV. In die activiteit komt u bij ons de volgende namen van sites tegen: HouseChain, HC-WIN, en BiedenopHuizen.
HouseChain is de site voor communiceren met makelaars, HC-WIN (HouseChain Woning Inruil Nederland) gebruiken we voor communiceren naar woningverkopers en kopers, en BiedenopHuizen is onze veilingsite in een samenwerking met Funda.

KERNACTIVITEIT

BVO werkt actief aan het maken van woningtreinen. De werkgebieden van makelaars en BVO liggen in elkaars verlengde en vallen zeker niet samen. BVO formeert woningtreinen en brengt een financieel voorstel uit aan de deelnemers van de trein en hun makelaars. De makelaars adviseren hun cliŽnten over de redelijkheid van het aanbod.

ROL VAN DE MAKELAAR

Voor het vormen van een trein werken wij graag samen met makelaars. De makelaar kan als belangenbehartiger zijn cliŽnt onafhankelijk adviseren. Contacten en activiteiten richting verkopers en kopers lopen bij voorkeur via de eigen makelaar. Voor een makelaar wordt het werken aan een trein hiermee een interessante activiteit met een extra kans van slagen op (ver)koop van de woning van zijn cliŽnt. Onder het motto `ieder zijn specialisme` bevelen wij ons aan om samen treinen te vormen.

WONINGTREINEN

Door allerlei organisaties is geprobeerd de woningmarkt met woningtreinen in beweging te krijgen. Algemeen heerst nu de mening dat die werkwijze niet loont. Onze ervaring is anders. Wij hebben een effectieve aanpak ontwikkeld die resultaat oplevert en die lonend is om toe te passen.
BVO heeft de langste ervaring in de Nederlandse markt met woningtreinen, wij zijn daarmee actief sinds 2010.
BVO is in staat om woningtreinen te maken en die treinen te laten rijden.

Enkele redenen waarom BVO succesvol is met het vormen en afwikkelen van treinen:
 • BVO verlengt de trein actief richting droomwoning. De eigenaar van de droomwoning wordt door ons benaderd om ook zijn droomwoning op te geven. Beide woningen worden toegevoegd aan de trein.
 • BVO is in staat een koper te vinden voor de 1e woning. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Funda om deze woning opvallend op die site onder de aandacht te kunnen brengen bij een nieuw koperspubliek.
 • BVO verlengt de trein actief richting koper. Een potentiŽle koper die belangstelling heeft voor de 1e woning van een trein, die getoond wordt op Funda, kan indien van toepassing de eigen woning daarop inruilen. De inruilwoning wordt toegevoegd aan de trein.

INRUILEN

Inruilen heeft bij BVO de betekenis van direct aan een nieuwe eigenaar verkopen. Een doorstromer verkoopt de eigen woning en koopt tegelijk zijn droomwoning.
BVO heeft gekozen voor de term inruilen vanwege de associatie met de automarkt. In die wereld is inruilen zodanig ingeburgerd dat consumenten nog nauwelijks beseffen hoe het in basis werkt. Het gaat om kopen en tegelijk verkopen.
De werkwijze van de autowereld heeft BVO vertaald naar een aanpak voor de woningmarkt. Het verschil zit in de verkoop van de inruiler. De verkoper in de automarkt verkoopt de inruiler op een later tijdstip aan een nieuwe eigenaar. In een woningtrein gaat de inruiler meteen naar de nieuwe eigenaar. Een tijdelijke eigenaar is er niet en daardoor is een goed georganiseerde woningtrein effectief en kostenbesparend.

VERKOOP EERSTE WONING

Alles draait om het vinden van een koper voor de eerste woning. Wij hebben daarvoor een contract met Funda waardoor wij deze woning opvallend op die site onder de aandacht kunnen brengen. Voor een beperkt bedrag maken wij gedurende 3 maanden gericht reclame onder een nieuw koperspubliek.

Tegen een beperkte vergoeding maken wij deze reclame via onze vrijwillige veiling met `Funda veilingkenmerken`.

MOGELIJKHEDEN IN DE MARKT

Het format van BVO geeft makelaars nieuwe mogelijkheden om woningen van hun cliŽnten te bemiddelen. De aanpak richt zich op verkoop in een woningtrein en op individuele verkoop via de vrijwillige veiling.
 • Voor doorstromers, starters en alle andere kopers is er HC-WIN,
 • Voor een verkoper in financiŽle problemen, een echtscheidingssituatie, een eigenaar met 2 woningen, een woning uit een erfenis en de verkoop van de 1ste woning van een trein is er BiedenopHuizen,
 • BiedenopHuizen is in te zetten voor het aftasten van de vraagprijs ten opzichte van de marktprijs van een woning. Dit als goedkoop alternatief voor het verlagen van de vraagprijs,
 • BVO opereert onafhankelijk tussen makelaars omdat wij zelf geen makelaar zijn,
 • BVO heeft zelf geen woningen, daardoor is er nooit belangenverstrengeling met een makelaar,
 • BVO werkt landelijk.

WAAROM HOUSECHAIN?

Via HouseChain informeren wij alle makelaars in Nederland over het verkopen van woningen in woningtreinen.

WAAROM HC-WIN?

Met deze site communiceren we met verkopers en kopers over keuzevrij kopen en verkopen van de eigen woning in 1 deal, zie www.hc-win.nl.

Bij meedoen met HC-WIN kan een doorstromer weer zinvol en actief op zoek gaan naar zijn droomwoning terwijl de eigen woning nog te koop staat. De doorstromer kan in alle vrijheid kiezen uit het hele aanbod van bestaande woningen op de markt.

De site is ook interessant voor starters en voor alle andere kopers. In een trein kopen zij tegen een lagere prijs dan in een individuele prijsonderhandeling. In een trein dient de eerste woning verkocht te worden om de trein te kunnen afwikkelen. De verkoper van de eerste woning kan akkoord gaan met een lagere opbrengst omdat hij financieel wordt gecompenseerd door de deelnemers aan de trein. Het voordeel, ter grootte van die compensatie, is voor de koper.

HC-WIN werkt zonder verplichtingen vooraf en zonder kosten als er geen deal ontstaat. Wel is een beperkt budget nodig voor reclame maken voor de verkoop van de 1ste woning van de trein.
Doorstromen met HC-WIN is hťt middel om van een onder water hypotheek af te komen.
Doorstromen bevordert de verkoopkansen van duurdere woningen.

WAAROM BIEDENOPHUIZEN?

Voor het kunnen verkopen van de eerste woning van de trein door reclame maken op Funda. Het reclame maken gebeurt via onze marketing tool BiedenopHuizen. Het gaat hierbij om een vrijwillige veiling waarbij de verkoper zelf de regie blijft voeren. De verkoper beslist over accepteren van een bod. De veiling is tijdelijk, duurt maximaal 3 maanden en kan eerder worden gestopt. Na afloop vervallen de veilingkenmerken en wordt de woning weer getoond met de vraagprijs.

Een potentiŽle koper kan de eigen woning inruilen voor een woning die op de veiling wordt aangeboden.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Gebruik maken van HC-WIN kost u als makelaar niets en brengt geen verplichtingen met zich mee. Een plaatsing van de woning op Funda met `Funda veilingkenmerken` kost Ä 199,- voor uw cliŽnt. Aan niet-NVM makelaars verzoeken wij contact op te nemen over hoe ook zij prominent op Funda kunnen komen met een woning voor de veiling en toch zelf nauw betrokken blijven.

Bij daadwerkelijke verkoop van de woning van uw cliŽnt binnen de trein vragen wij een vergoeding. Meer daarover onder FAQ.

WAT LEVERT HET OP?

Naast de eigen courtage is er voor de makelaar een vergoeding van BVO voor het aanleveren van een woning waarmee een trein kan worden gestart, toe te kennen na het onder regie van BVO passeren van alle betrokken koopakten uit de trein bij de notaris.

Contact?

Via info@housechain.nl of via 06 1449 5866,

Terug naar Boven

Werkwijze Makelaar

HC-WIN gebruiken

HC-WIN is een aanvullend verkoopkanaal naast bestaande verkoopkanalen van de makelaar, gericht op actieve verkoop van de woning van uw cliŽnt. De aanvullende mogelijkheden betreffen verkopen in woningtreinen en verkopen op een vrijwillige veiling op Funda met ĎFunda veilingkenmerkení. Gegevens invoeren op onze site gebeurt bij voorkeur door uw cliŽnt, u mag het ook zelf doen. HC-WIN helpt bij het vervolgtraject.

Treinen vormen

Voor het kunnen vormen van een trein is het nodig dat uw cliŽnt zich oriŽnteert op zijn droomwoning. Wij helpen graag met gericht zoeken.
Tegelijk willen we aan de slag met het vinden van een koper voor de eigen woning. Onze hulp bestaat uit het kunnen plaatsen van de woning op onze Ďvrijwillige veilingí site, waarbij de woning kan worden getoond op Funda met `Funda veilingkenmerken`. Hiervoor is het nodig dat de verkoper een beperkt reclame budget beschikbaat stelt. Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden.
Met het introduceren van HC-WIN bij de verkoper kunnen wij starten en is de actie van de makelaar klaar.

Vervolg

Vanaf een trein met 2 woningen en een koper voor de eerste woning melden wij dit terug aan de betrokken makelaars en is er overleg met u over de afwikkeling.

Terug naar Boven

Veelgestelde vragen (FAQ)

WAT IS DE RELATIE TUSSEN HOUSECHAIN EN HC-WIN?

HouseChain richt zich op makelaars, HC-WIN is voor particuliere (ver)kopers.

Waarom HC-WIN?

HC-WIN is voor de communicatie met particulieren die willen kopen en/of verkopen op de Nederlandse woningmarkt. Op deze site kan een geÔnteresseerde zich aanmelden, zijn gegevens invoeren en zijn droomwoning opgeven.

Waarom treinen maken?

Met werken in treinen wordt het mogelijk om de woning van uw cliŽnt te verkopen. De verkoper kan nu weer zelf actief worden en zich onttrekken aan lijdzaam wachten op een koper.

Hoe lang dient een trein te zijn?

Het minimum is 2 woningen, er is geen maximum. Als een verkoper zijn droomwoning opgeeft, is er nog een koper nodig voor zijn woning. Een langere trein is in de praktijk vaak financieel aantrekkelijker.

Hoe krijgt HC-WIN treinen van voldoende lengte?

Door actief eigenaren van droomwoningen te benaderen en door het opvallend te koop zetten van de eerste woning met de mogelijkheid van inruilen via de eigen marketing tool BiedenopHuizen.

Hoe vergroot een deelnemer zijn kansen op verkoop?

Een deelnemer vergroot zijn kansen op verkoop door:
 • Opgeven van meerdere droomwoningen,
 • Toestemming te geven voor het op de vrijwillige veiling zetten van de eigen woning.

VERANDERT DE ROL VAN DE MAKELAAR?

Zijn rol verandert niet door gebruik maken van HC-WIN. De makelaar is en blijft actief op de manier zoals vastgelegd in de overeenkomst met zijn cliŽnt.

WAT KOST VERKOPEN DOOR Gebruik maken van HC-WIN?

Gebruik maken van HC-WIN is gratis voor de makelaar. Zodra HC-WIN een woningtrein heeft geformeerd met een koper voor de 1e woning, brengt BVO (na overleg) een financieel aanbod uit aan alle deelnemers aan de trein voor verkoop van de eigen woning en/of koop van de droomwoning. In dit aanbod is de vergoeding voor HC-WIN opgenomen. Bij afwikkeling van de trein door de betrokken makelaars vragen wij een vergoeding van 0,5% van de gerealiseerde verkoopprijs van de woning van uw cliŽnt.
HC-WIN genereert alleen inkomsten wanneer de trein kan worden afgewikkeld en passeert bij de notaris.

Andere vragen

Andere vragen kunt u aan ons stellen per email via: info@housechain.nl of telefonisch: 06 1449 5866.

Terug naar Boven